Politikken

Sterkere fellesskap

Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Sammen skal vi skape vårt nye fellesskap; Indre Østfold kommune.