Politikere


Kandidater Kommunestyrevalg 2023

 • ALDER: 42 - BOSTED: Askim - Partileder og Ordførerkandidat for Indre Østfold Arbeiderparti - Varaordfører Indre Østfold Kommune - Medlem av: - Kommunestyret (varaordfører) - Formannskapet (varaordfører) - Administrasjonsutvalget (leder) - Valgutvalget (leder) - Valgstyret (varaordfører)

 • Arne Fossum

  ALDER: 70 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: HR-direktør, driftsdirektør og konserndirektør, mm innen forsikring,finans og regnskap og økonomi - POLITISK ERFARING: Tidligere leder i Askim AP, vara og medlem av Askim bystyre, sekretær i Indre Østfold AP, styremedlem i Askimavdelingen av IØAP - MINE HJERTESAKER: Vi må få flere arbeidsplasser med læreplasser til vårt område, gode muligheter innen idrett og kultur for ungdommen, og at vi har solide helse og omsorgstjenester

 • 10. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • Pål Rypdal

  Alder: 59 år - Bosted: Knapstad - Arbeidserfaring: Jeg har jobbet i skatteetaten hele mitt voksne liv, mange år som leder, siste 2 år som seniorrådgiver. - Politisk erfaring: Har ingen politisk erfaring, men veldig lang fartstid i arbeidslivet (42 år), som ansatt, tillitsvalgt og leder. - Mine hjertesaker: Rettferdighet. At funksjonshemmede og pårørende skal ha trygge og forutsigbare rammer, samt tilbud om økonomisk hjelp og veiledning. Barn og ungdoms rett til å vokse opp med gode barnehager og skoler. I bygg som har trygge læringsmiljøer. Gode rammevilkår for frivillighet og lokal stedsutvikling.

 • Grete Hansen

  Alder: 58 år - Bosted: Knapstad - Arbeidserfaring: Jobbet som leder i mange år og er i dag avdelingssjef i en stor renholdsbedrift. Har ansvaret for en stor avdeling med en stor omsetning. - Politisk erfaring: Har vært i kommunestyret siden 2015 i gamle Hobøl kommune, medlem i fellesnemda ved kommunesammenslåing og kommunestyret i Indre Østfold kommune. Her også medlem i plan og Bygningsutvalget. I tillegg til inkludering og integrering utvalget. Har også hatt verv styret som nestleder i Hobøl AP, og som kvinnekontakt og økonomi ansvarlig i Indre Østfold Arbeiderparti - Mine hjertesaker: At kommunen vår skal være et trygt og godt sted å bo og vokse opp i. Opptatt av at vi må ta de riktige valg i forhold miljø og bærekraft. Inkludering og hindre radikalisering og utenforskap. Skape gode arbeidsliv og arbeidsplasser i kommunen vår. Folkehelse og en god alderdom

 • Are Høidal

  ALDER: 63 - BOSTED: Mysen - ARBEIDSERFARING: Utdannet jurist.Har jobbet i kriminalomsorgen siden 1987, bl.a. 11 år som direktør i Oslo fengsel og 14 år som fengselsleder i Halden fengsel. Er nå seniorrådgiver for Kriminalomsorgen Region Øst. - POLITISK ERFARING: Var medlem av kommunestyret i Eidsberg kommune i 2 perioder på 90-tallet for Arbeiderpartiet.Har nå en periode i kommunestyret i Indre Østfold kommune. Er også medlem av Samfunnsutvalget. - MINE HJERTESAKER: Er opptatt av stedsutvikling og lage trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.Brenner for forebyggende arbeid og frivillighet. Kultur- og idrettstilbud, natur og friluftsliv er viktige for trivselen i en kommune. En god alderdom for de som har bygget landet er en selvfølgelighet.

 • ALDER: 23 - BOSTED: Tomter - ARBEIDSERFARING: Sykepleierstudent,ferdig utdannet sykepleier i mai 2023. Jobber på Follo Legevakt og hjerte- og lungemedisinsk sengepost på sykehuset. - POLITISK ERFARING: Ungdomskandidaten til Arbeiderpartiet og AUF i kommende periode. Vært medlem av AUF siden 2015. Vært lokallagsleder for Indre Østfold AUF, sittet i fylkesstyret for AUF i Østfold, 1.vara i kommunestyret perioden 2019-2023 - MINE HJERTESAKER: Som snart utdannet sykepleier er jeg svært opptatt av helsen til innbyggerne i kommunen. Helsestasjonen, psykisk helse hos barn og ungdom, Fastlegeordningen og eldreomsorgen i kommunen er saker jeg vil løfte og sette et ekstra fokus på i årene fremover.

 • Bjørn Petter Mørk

  ALDER: 71 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Selvstendig næringsdrivende i reklamesektoren og tidligere gårdbruker i Spydeberg - POLITISK ERFARING: 2 perioder i kommunestyret for Arbeiderpartiet - MINE HJERTESAKER: Jeg vil fortsette mitt arbeid for en innbyggervennlig by- og tettstedsutvikling, samt miljø- og naturvern

 • Else Berit Baccouche

  ALDER: 57 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jobber nå som leder for enheten Samfunn og samskaping i Bydel Frogner i Oslo kommune. - POLITISK ERFARING: Ble medlem av Arbeiderpartiet i 2018, men har alltid vært bevisst på hvor jeg står politisk. Jeg er leder for Askim Avd, samt medlemsansvarlig i IØAP. Jeg har også hatt en periode som medlem av klima og miljøutvalget i Østfold Ap. - MINE HJERTESAKER: Rettferdighet, likhet og solidaritet er noe som sitter i ryggraden. Jeg har i mange år brent for et systematisk folkehelsearbeid og utvikling av gode, inkluderende lokalsamfunn med like muligheter for alle til å leve gode liv med god helse. Vi har også bare en klode og allerede nå merkes konsekvensene av vårt levesett på klima, miljø og natur.

 • 21.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • May-Britt Miland

  40 år, Båstad, Adjunkt

 • Emil Vesleng Hansen

  ALDER: 22 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg studerer statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Samtidig har jeg flere honorerte verv på UiT. - POLITISK ERFARING: Jeg har vært aktivt medlem i AUF siden 2018, og har diverse verv som inkluderer lokallagsleder for Indre Østfold AUF, og skole og arbeidsansvarlig for Østfold AUF. Jeg har også vært leder for Ungdommens kommunestyre i Indre Østfold i 2 år, og i nyere tid representant for Sosialdemokratisk liste ved Studentparlamentet på UiT. - MINE HJERTESAKER: Jeg er veldig engasjert rundt utenforskap, spesielt hos unge menn. Spesielt gutter sliter mye på skolen, og trenger ekstra støtte gjennom psykisk helse, og tiltak rundt hjelp til skole og arbeid.

 • Marija Tomac Marinovic

  ALDER: 55 - BOSTED: Tomter - ARBEIDSERFARING: Informasjonsfaglig arbeid/sosialt arbeid med nyankomne flyktninger. Kursvirksomhet innen integrering og flerkulturelle tema. Selvstendig næringsdrivende i reiselivsbransjen. - POLITISK ERFARING: Medlem i Arbeiderpartiet siden 2006. Folkevalgt i Ås kommunestyre og Akershus fylkesting i hhv 2007 og 2011. Fast medlem i utvalg i kommune og Fylkesting. - MINE HJERTESAKER: Opptatt av å ha trygge, grønne og trivelige bomiljøer i hele kommunen. Ønsker gode og likeverdige tilbud på tjenester til innbyggerne i tettstedene, med sosiale møteplasser på tvers av alder og bakgrunn. Opptatt av å ha en skole med tverrfaglig kompetanse for barn og unges psykisk og fysisk helse.

 • Omar Yousef

  39 år, Spydeberg, Student

 • Ane Therese Bakkene Søimer

 • Jørgen Sæves

 • Adrianna Joanna Balicka

  ALDER: 22 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg studerer arbeid- og velferdsfag på Høgskolen i Østfold, og jobber som deltidsmedarbeider på Plantasjen og Byggmax i Askim. Jeg går siste året på Høgskolen for å bli utdannet velferdsviter. - POLITISK ERFARING: Jeg har vært medlem i AUF siden 2017, og har vært med på utviklingen i lokallaget. Jeg tror på de sosialdemokratiske løsninger, og dermed meldte jeg meg også inn i Arbeiderpartiet. - MINE HJERTESAKER: Jeg opptatt av arbeidsliv på alle nivå. Jeg brenner for likestilling,rettferdighet og arbeidsinkludering . Senior politikken og en aktiv alderdom er også viktig. Alle mennesker har ressurser, spesielt eldre som har samlet på kunnskap og kompetanse gjennom hele livet sitt.

 • Tor Melvold

  Alder: 75 år - Bosted: Trøgstad - Arbeidserfaring: Utdannet som teknisk befal i Luftforsvaret. Tjenestegjort som yrkesoffiser på mange nivåer i forsvaret. Pensjonist fra 2007. - Politisk erfaring: Leder i Trøgstad Ap og nestleder i IØAP. Folkevalgt i Trøgstad kommunestyre i 20 år både som ordfører varaordfører. - Mine hjertesaker: Oppvekstmiljø for barn og unge, frivillighet og seniorpolitikk.

 • Marianne Bjerkeli

  ALDER: 35 - BOSTED: Båstad - ARBEIDSERFARING: Utdannet adjunkt med tillegg. Jobber som lærer i ungdomsskolen. - POLITISK ERFARING: Startet min politiske karriere som 16 åring. Jobbet som fylkessekretær i AUF i Vestfold. Sittet 1,5 periode på fylkestinget i Vestfold, og var der innom bl.annet fylkesutvalget og kontrollutvalget. Vært 1 periode i kommunestyret i Trøgstad. - MINE HJERTESAKER: Barn og ungdom og psykisk helse. Ønsker at alle barn og ungdom skal ha en trygg og god oppvekst.Det innebærer god oppfølging gjennom hele oppveksten og et fritidstilbud for alle.Har også lyst til å kjempe for en god psykisk helsetjeneste i kommunen, med lavterskeltilbud og rask hjelp.

 • Joachim Glomvik

  ALDER: 46 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Fagkonsulent i opplæringskontor,følger opp lærlinger i Viken, Oslo, Innlandet og Vestland - POLITISK ERFARING: Har vært medlem av Arbeiderpartiet siden i 2019, og er valgt inn i styret i Indre Østfold Arbeiderparti avdeling Askim - MINE HJERTESAKER: Barn, skole, oppvekst, miljø. Jeg har vært FAU leder over flere år, og vært med på oppstart av Kommunens Foreldre Utvalg (KFU),

 • Hilde Mikaelsen

  ALDER: 62 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Utdannet interiørarkitekt fra København. Jobbet 25 år med utforming av offentlige miljøer og konsepter til detaljhandelen. - POLITISK ERFARING: Medlem siden 2015.Har vært i styret i tidligere Askim AP og nå Avd. Askim. Første vararepresentant i planutvalget gjennom to perioder. - MINE HJERTESAKER: Er spesielt engasjert i temaene By- og tettstedsutvikling,forebygging og rehabilitering innen folkehelse, hele og faste stillinger for ansatte og en rettferdig fordelingspolitikk.

 • Håkon Rambek

  ALDER: 67 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: IT-Konsulent og programmerer innen ERP- systemer, med spesiell vekt på budsjett og økonomisk rapportering. - POLITISK ERFARING: Jeg ble trigget til politisk aktivitet i min ungdom, med vekt på EU-medlemskap, naturvern og Vietnamkrigen.Har fortsatt å være interessert i politikk og statsvitenskap som voksen, men forholdsvis ny i partipolitikken. - MINE HJERTESAKER: Fordelingspolitikk og fattigdomsbekjempelse med vekt på levekårsutfordringer for barn og unge.Gode rammevilkår for frivillig arbeid, både innen idrett og kultur, er en nøkkel for å bøte på levekårsutfordringer, men at generell økonomisk utjamning er nøkkelen for en varig forbedring.

 • Line Marthinsen

  44.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • Odd Magne Bekkelund

  ALDER: 51 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Utdannet sykepleier. Jobbet hos Sunnaas sykehus i 8 år. Er i gang med en Master innen kliniske spesialiteter. Skiftet over til hjemmesykepleien i august 2022 for å lære mer om kommunal sektor innen helseområdet, samt lære mer innen området jeg tar Mastergrad i. - POLITISK ERFARING: Vært medlem i AP siden 2007. - MINE HJERTESAKER: God eldreomsorg og et godt og forsvarlig tjenestetilbud for den enkelte tjenestemottaker. Med rett bemanning i forhold til arbeidsmengde, med rett fagkompetanse på rett sted. Økt satsing på faglig kompetanseutvikling og videreutdanning blant kommunens helsepersonell.Dette er en sunn, god og langsiktig investering. Lønn må stå i samsvar med fagkompetanse.

 • Kari Ørnø

  ALDER: 77 - BOSTED: Spydeberg - ARBEIDSERFARING: Pensjonist etter å ha arbeidet 16 år i bank, og 29 år innen e-verk. - POLITISK ERFARING: Jeg har sittet flere perioder i kommunestyret i Spydeberg, vært i formannskapet, samt en periode som utvalgsleder.Nå er jeg medlem av Eldrerådet i Indre Østfold, og er aktiv gjennom flere foreninger og grupper. - MINE HJERTESAKER: Eldre og eldres hverdag, både når det gjelder det praktiske og det sosiale. Er også opptatt at vi i sentrum av tettstedene og byene våre tar vare på byggestil og arkitektur som passer inn med det omkringliggende.

 • Sigmund Hansen

 • Maria Olsson-Egeland

  37 år, Askim, Avdelingssykepleier

 • Emil Elvestad

 • Gro Pettersen

  58 år, Spydeberg, Flyktningkonsulent

 • Slavomir Branicky

  ALDER: 44 - BOSTED: Trøgstad - ARBEIDSERFARING: Utdanning som slakter og næringsmiddelindustri. Jeg har jobbet hos Nortura Hærland som operatør i kalkunavdelingen siden 2008. - POLITISK ERFARING: Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 2019 - MINE HJERTESAKER: Hele livet mitt har jeg hatt ett motto om å hjelpe sosialt svake og fattige mennesker som ikke har så mye som andre har. Jeg har hatt et sosialt hjerte hele livet.

 • Anne-Jorunn Nilsen

  20.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • Aksel Reeno Simenstad

  ALDER: 65 - BOSTED: Tomter - ARBEIDSERFARING: Utdanning som Murmester og Takstøkonom – erfaring med ledelse og prosjektstyring - jobbet siste 15 år som Byggteknisk konsulent innen forsikring – nylig førtidspensjonert - POLITISK ERFARING: 12 år i Hobøl kommunestyre som fast rep. som bl.a. leder av Hovedutvalg omsorg og oppvekst samt leder av kontrollutvalget og andre råd/utvalg - MINE HJERTESAKER: Naturvern /gjenbruk / utvikling av lokalsamfunn-nærsamfunn m/bibliotek og innbyggertorg / eldreomsorg / frivillighet / fattigdom / kultur / likeverd /skole og utdanning / utenriks politikk og samfunnsutvikling i sin helhet

 • Sophie Essmat

  ALDER: 47 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg arbeider som lærer og forfatter - POLITISK ERFARING: Kvinnerettigheter aktivist i flere land. - MINE HJERTESAKER: Jeg er veldig engasjert vedrørende kvinners- og barns rettigheter, integrasjon og miljø

 • Geir Bjørkli

  ALDER: 68 - BOSTED: Skjønhaug - ARBEIDSERFARING: Kriminalomsorgen: Utdannet møbelsnekker,fengselsbetjent-fengselsleder Indre Østfold fengsel- forbundsleder i NFF - POLITISK ERFARING: Leder i Nesodden Ap, leder i Trøgstad Ap (to perioder), styremedlem i Trøgstad Ap, vara til kommunestyret i Trøgstad, leder av Kontrollutvalget i Trøgstad (kun ett år) - MINE HJERTESAKER: Frivillig arbeid. Jeg er leder av Skjønhaug Velforening og aktiv i Lions Club Trøgstad. Engasjert i justis-/ kriminalpolitikk. Forsterke og forbedre lokalmiljøene og utvikle tettstedene. Samferdsel lokalt - forbedre kollektivtransport i hele kommunen. Solidaritetsarbeid med de som har lite. Fordelingspolitikk

 • Maria Bjørklund

  ALDER: 19 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg jobber i en veldig hyggelig butikk som selger klær og interiør i Spydeberg.Der har jeg jobbet i 2,5år og stortrives! - POLITISK ERFARING: Jeg ble medlem i AUF i 2020 og medlem i Arbeiderpartiet i 2021, men jeg har vært engasjert så lenge jeg kan huske. - MINE HJERTESAKER: Som en ung voksen med tung bagasje, så er jeg svært opptatt av psykisk helse og nulltoleranse mot mobbing. Vi trenger flere og bedre midler som kan forebygge mobbing. Vi trenger også et bedre offentlig helsetilbud som fokuserer mer på psykisk helse.Behovet for hjelp blir større, og derfor trenger vi midler som kan møte dette behovet.

 • Håvard Lindheim

  Askim, Digital utvikler

 • Rita Tangnes

  ALDER: 55 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: IKT konsulent Indre Østfold kommune, jobbet 9 år på boligkontoret i Askim kommune og har jobbet sammenhengende 28 år innenfor ulike felt i kommunen - POLITISK ERFARING: 2 perioder i bystyret i Askim - MINE HJERTESAKER: Frivillighet, boligpolitikk, heltidsstillinger

 • Kåre Sundbrei

  ALDER: 72 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jobbet i administrasjonen i Finanstilsynet de siste 27 år før pensjon. - POLITISK ERFARING: Medlem i Arbeiderpartiet siden 1987. Vært i styre og medlem i kommunestyre/bystyre i flere perioder. - MINE HJERTESAKER: Kompetanseløft for helse og omsorgstjenesten. Sterk offentlig skole. Med god opplæring til alle barn. Legge til rette for livsglede og aktivitet for eldre. Jeg er også opptatt av samferdsel.

 • Mariell Karlsen

  ALDER: 32 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Renholder i Fredrikstad Kommune, Tillitsvalgt arbeid og er nå firkjøpt 100% som nestleder i Fagforbundet Ung Viken. - POLITISK ERFARING: AUF, Fagforbundet og LO sin arbeidspolitikk. - MINE HJERTESAKER: Brenner for å rydde plast fra havet og å hjelpe folk som trenger hjelp, ungdomsarbeid,tannhelse, bolig for unge, pensjon og mye mer...

 • Vegar Lofthus

 • Turi Ludvigsen

  46 år, Eidsberg, Veileder NAV og medarbeider planteskole

 • Tor Idland

  ALDER: 72 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Forfatter,tidligere redaktør og journalist. Har arbeidet i pressen i over 40 år, både i Østfold-Posten i Askim (16 år) og Østlandets Blad i Ski (27 år). - POLITISK ERFARING: I ungdommen medlem av Askim AUL (AUF).Har arbeidet over 50 år som frivillig innen idrett og annen kultur, blant annet vært leder av Askim historielag i 23 år. Jeg har skrevet flere lokalhistoriske bøker.Dessuten har jeg stått bak flere ulike historisk/kulturelle arrangement i Askim. - MINE HJERTESAKER: Idrett og annen kultur, men også de siste årene eldreomsorg. Innenfor disse områdene har Indre Østfold kommune en stor utfordring, ikke minst når de store etterkrigskullene trer fram.Utbygging av aldershjem og sykehjemsplasser i kommunen vår må ha en høy prioritet.

 • Toril Espeseth

  ALDER: 46 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg jobber innen offentlig administrasjon, skatt - POLITISK ERFARING: Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet i over 25 år, og har vært fast medlem av bystyret av daværende Askim i åtte år, samt formannskapet i fire år. Jeg har i tillegg hatt forskjellige verv i Arbeiderpartiet, samt vært aktiv innen fagforening. - MINE HJERTESAKER: Jeg er opptatt av at vi har faste og hele stillinger, samt en god grunnbemanning. I tillegg er jeg opptatt av psykisk helse.

 • Behzad Zewy

 • Hilde Jeanette Mikkelsen

 • Tore Staås

  ALDER: 69 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: 30 år som montør m.m i Telenor. 10 år som badevakt m.m. på Østfoldbadet.Ufør fra jeg var 60. - POLITISK ERFARING: Medlem av Arbeiderpartiet fra 1990 tallet. Vara til bystyret og planutvalg 2005 (ca.). 30 år erfaring fra mange verv i Revmatiker foreningen på alle plan - MINE HJERTESAKER: Helsesaker.Rehabilitering , helse, eldreomsorg.

 • Hilde Jeanette Granberg

  Alder : 51 år - Bosted: Mysen - Arbeidserfaring : utdannet hjelpepleier med videre utdanning i rus og psykisk helse. Jobber nå i rus og psykisk helse som miljøarbeider i Indre Østfold Kommune. Har vært ansatt i kommunen siden 1999 og jobbet tidligere på sykehjem og Hjemmesykepleie. - Politiske erfaringer : Medlem i Arbeiderpartiet siden 2019 - Hjertesaker : Alle personer skal ha lik mulighet for å bli sett og hørt, uansett legning og livssituasjon. Gode aktiviteter/ tilbud i kommunen som bidrar til god psykisk og fysisk helse. Barn skal ha like muligheter og god oppvekst. Trygt og godt samfunn der det er plass til alle.

 • Tore Mysen

  ALDER: 74 - BOSTED: Mysen - ARBEIDSERFARING: Pensjonist med bakgrunn som gründer, lærer/foreleser, konsulent i planlegging og analyse, styreleder, styremedlem, og professor (jobber fortsatt som Professor i 20%) - POLITISK ERFARING: Kommunestyremedlem i tidl. Eidsberg kommune, leder av Helse og Velferd, og medlem av Miljø og Teknikk - MINE HJERTESAKER: Næringsutvikling og arbeidsplasser

 • Anne Mari Hojem Borge

  Anne Marie er 4. kandidat på Ås Arbeiderpartis liste. Hun er nestleder i Fagforbundet Ås og hovedvernombud i Ås kommune.

 • Yngve Hågensen

  81 år, Askim, Pensjonert LO-leder

 • Vibeke Aars-Nicolaysen

  ALDER: 77 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Pensjonst etter et yrkesliv innen regnskap og finans - POLITISK ERFARING: Deltatt aktivt i Askim kommunestyre som vara, og hatt flere roller i tidligere Askim AP. - MINE HJERTESAKER: Skole og utdanning,frivillig arbeid, bedre vilkår for eldre og uføre, universell utforming i samfunnet


Kommunestyret 2019 - 2023

 • ALDER: 42 - BOSTED: Askim - Partileder og Ordførerkandidat for Indre Østfold Arbeiderparti - Varaordfører Indre Østfold Kommune - Medlem av: - Kommunestyret (varaordfører) - Formannskapet (varaordfører) - Administrasjonsutvalget (leder) - Valgutvalget (leder) - Valgstyret (varaordfører)

 • 10. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • 49.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • 50 år, Spydeberg, Barnehagelærer

 • Grete Hansen

  Alder: 58 år - Bosted: Knapstad - Arbeidserfaring: Jobbet som leder i mange år og er i dag avdelingssjef i en stor renholdsbedrift. Har ansvaret for en stor avdeling med en stor omsetning. - Politisk erfaring: Har vært i kommunestyret siden 2015 i gamle Hobøl kommune, medlem i fellesnemda ved kommunesammenslåing og kommunestyret i Indre Østfold kommune. Her også medlem i plan og Bygningsutvalget. I tillegg til inkludering og integrering utvalget. Har også hatt verv styret som nestleder i Hobøl AP, og som kvinnekontakt og økonomi ansvarlig i Indre Østfold Arbeiderparti - Mine hjertesaker: At kommunen vår skal være et trygt og godt sted å bo og vokse opp i. Opptatt av at vi må ta de riktige valg i forhold miljø og bærekraft. Inkludering og hindre radikalisering og utenforskap. Skape gode arbeidsliv og arbeidsplasser i kommunen vår. Folkehelse og en god alderdom

 • Petra Brinch

  22 år, Askim, Politisk rådgiver AUF-sentralt

 • 70 år, Askim, Pensjonert avdelingsleder, tidl. ordfører i Askim, nå fylkestingsrepresentant

 • ALDER: 71 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Selvstendig næringsdrivende i reklamesektoren og tidligere gårdbruker i Spydeberg - POLITISK ERFARING: 2 perioder i kommunestyret for Arbeiderpartiet - MINE HJERTESAKER: Jeg vil fortsette mitt arbeid for en innbyggervennlig by- og tettstedsutvikling, samt miljø- og naturvern

 • Are Høidal

  ALDER: 63 - BOSTED: Mysen - ARBEIDSERFARING: Utdannet jurist.Har jobbet i kriminalomsorgen siden 1987, bl.a. 11 år som direktør i Oslo fengsel og 14 år som fengselsleder i Halden fengsel. Er nå seniorrådgiver for Kriminalomsorgen Region Øst. - POLITISK ERFARING: Var medlem av kommunestyret i Eidsberg kommune i 2 perioder på 90-tallet for Arbeiderpartiet.Har nå en periode i kommunestyret i Indre Østfold kommune. Er også medlem av Samfunnsutvalget. - MINE HJERTESAKER: Er opptatt av stedsutvikling og lage trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.Brenner for forebyggende arbeid og frivillighet. Kultur- og idrettstilbud, natur og friluftsliv er viktige for trivselen i en kommune. En god alderdom for de som har bygget landet er en selvfølgelighet.


Styret 2023-2024

 • ALDER: 42 - BOSTED: Askim - Partileder og Ordførerkandidat for Indre Østfold Arbeiderparti - Varaordfører Indre Østfold Kommune - Medlem av: - Kommunestyret (varaordfører) - Formannskapet (varaordfører) - Administrasjonsutvalget (leder) - Valgutvalget (leder) - Valgstyret (varaordfører)

 • Arne Fossum

  ALDER: 70 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: HR-direktør, driftsdirektør og konserndirektør, mm innen forsikring,finans og regnskap og økonomi - POLITISK ERFARING: Tidligere leder i Askim AP, vara og medlem av Askim bystyre, sekretær i Indre Østfold AP, styremedlem i Askimavdelingen av IØAP - MINE HJERTESAKER: Vi må få flere arbeidsplasser med læreplasser til vårt område, gode muligheter innen idrett og kultur for ungdommen, og at vi har solide helse og omsorgstjenester

 • 21.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • Else Berit Baccouche

  ALDER: 57 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jobber nå som leder for enheten Samfunn og samskaping i Bydel Frogner i Oslo kommune. - POLITISK ERFARING: Ble medlem av Arbeiderpartiet i 2018, men har alltid vært bevisst på hvor jeg står politisk. Jeg er leder for Askim Avd, samt medlemsansvarlig i IØAP. Jeg har også hatt en periode som medlem av klima og miljøutvalget i Østfold Ap. - MINE HJERTESAKER: Rettferdighet, likhet og solidaritet er noe som sitter i ryggraden. Jeg har i mange år brent for et systematisk folkehelsearbeid og utvikling av gode, inkluderende lokalsamfunn med like muligheter for alle til å leve gode liv med god helse. Vi har også bare en klode og allerede nå merkes konsekvensene av vårt levesett på klima, miljø og natur.

 • May-Britt Miland

  40 år, Båstad, Adjunkt

 • ALDER: 22 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg studerer arbeid- og velferdsfag på Høgskolen i Østfold, og jobber som deltidsmedarbeider på Plantasjen og Byggmax i Askim. Jeg går siste året på Høgskolen for å bli utdannet velferdsviter. - POLITISK ERFARING: Jeg har vært medlem i AUF siden 2017, og har vært med på utviklingen i lokallaget. Jeg tror på de sosialdemokratiske løsninger, og dermed meldte jeg meg også inn i Arbeiderpartiet. - MINE HJERTESAKER: Jeg opptatt av arbeidsliv på alle nivå. Jeg brenner for likestilling,rettferdighet og arbeidsinkludering . Senior politikken og en aktiv alderdom er også viktig. Alle mennesker har ressurser, spesielt eldre som har samlet på kunnskap og kompetanse gjennom hele livet sitt.

 • Joachim Glomvik

  ALDER: 46 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Fagkonsulent i opplæringskontor,følger opp lærlinger i Viken, Oslo, Innlandet og Vestland - POLITISK ERFARING: Har vært medlem av Arbeiderpartiet siden i 2019, og er valgt inn i styret i Indre Østfold Arbeiderparti avdeling Askim - MINE HJERTESAKER: Barn, skole, oppvekst, miljø. Jeg har vært FAU leder over flere år, og vært med på oppstart av Kommunens Foreldre Utvalg (KFU),