Om

Indre Østfold Arbeiderparti


Styret

 • ALDER: 42 - BOSTED: Askim - Partileder og Ordførerkandidat for Indre Østfold Arbeiderparti - Varaordfører Indre Østfold Kommune - Medlem av: - Kommunestyret (varaordfører) - Formannskapet (varaordfører) - Administrasjonsutvalget (leder) - Valgutvalget (leder) - Valgstyret (varaordfører)

 • Arne Fossum

  ALDER: 70 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: HR-direktør, driftsdirektør og konserndirektør, mm innen forsikring,finans og regnskap og økonomi - POLITISK ERFARING: Tidligere leder i Askim AP, vara og medlem av Askim bystyre, sekretær i Indre Østfold AP, styremedlem i Askimavdelingen av IØAP - MINE HJERTESAKER: Vi må få flere arbeidsplasser med læreplasser til vårt område, gode muligheter innen idrett og kultur for ungdommen, og at vi har solide helse og omsorgstjenester

 • 21.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

 • Else Berit Baccouche

  ALDER: 57 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jobber nå som leder for enheten Samfunn og samskaping i Bydel Frogner i Oslo kommune. - POLITISK ERFARING: Ble medlem av Arbeiderpartiet i 2018, men har alltid vært bevisst på hvor jeg står politisk. Jeg er leder for Askim Avd, samt medlemsansvarlig i IØAP. Jeg har også hatt en periode som medlem av klima og miljøutvalget i Østfold Ap. - MINE HJERTESAKER: Rettferdighet, likhet og solidaritet er noe som sitter i ryggraden. Jeg har i mange år brent for et systematisk folkehelsearbeid og utvikling av gode, inkluderende lokalsamfunn med like muligheter for alle til å leve gode liv med god helse. Vi har også bare en klode og allerede nå merkes konsekvensene av vårt levesett på klima, miljø og natur.

 • May-Britt Miland

  40 år, Båstad, Adjunkt

 • ALDER: 22 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Jeg studerer arbeid- og velferdsfag på Høgskolen i Østfold, og jobber som deltidsmedarbeider på Plantasjen og Byggmax i Askim. Jeg går siste året på Høgskolen for å bli utdannet velferdsviter. - POLITISK ERFARING: Jeg har vært medlem i AUF siden 2017, og har vært med på utviklingen i lokallaget. Jeg tror på de sosialdemokratiske løsninger, og dermed meldte jeg meg også inn i Arbeiderpartiet. - MINE HJERTESAKER: Jeg opptatt av arbeidsliv på alle nivå. Jeg brenner for likestilling,rettferdighet og arbeidsinkludering . Senior politikken og en aktiv alderdom er også viktig. Alle mennesker har ressurser, spesielt eldre som har samlet på kunnskap og kompetanse gjennom hele livet sitt.

 • Joachim Glomvik

  ALDER: 46 - BOSTED: Askim - ARBEIDSERFARING: Fagkonsulent i opplæringskontor,følger opp lærlinger i Viken, Oslo, Innlandet og Vestland - POLITISK ERFARING: Har vært medlem av Arbeiderpartiet siden i 2019, og er valgt inn i styret i Indre Østfold Arbeiderparti avdeling Askim - MINE HJERTESAKER: Barn, skole, oppvekst, miljø. Jeg har vært FAU leder over flere år, og vært med på oppstart av Kommunens Foreldre Utvalg (KFU),

 • Vår historie

  Indre Østfold Arbeiderparti vil bygge en ny, varm og inkluderende kommune

Lokallag i Indre Østfold Arbeiderparti

 • Indre Østfold Ap avd Eidsberg

 • Indre Østfold Ap avd Hobøl

 • Indre Østfold Ap avd Spydeberg

 • Indre Østfold Ap avd Trøgstad