Klima & miljø

Klima & miljø

Indre Østfold er en viktig jordbruks- og matkommune med mange klimasmarte bønder, og næringslivet vårt er i liten grad avhengig av fossil energi. Det styrker oss i klimaarbeidet, men vi kan alltid bli bedre.

Indre Østfold kommune skal være en kommune som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap.Vi vil at det skal være enkelt for alle innbyggerne i kommunen å velge bærekraftig og miljøvennlig. Vi vil lage en konkret og forpliktende plan for hvordan vi skal kutte utslipp og gjennomføre miljøtiltak i vår kommune.

* Indre Østfold kommune skal behandle klimabudsjett og et klimaregnskap hvert år
* Opprette flere ladepunkter for el-biler
* Sørge for at alle innbyggere har lett tilgang på kildesortering, samtidig som vi sørger for nok søppeldunker med panteringer både i sentrum og på turstier
* Ved utlysning av anbud på nye byggeprosjekter skal miljø vektlegges
* Videreføre og styrke samarbeidet for et klimasmart landbruk
* Utsette kantslåtten på kommunale veier til plantene er avblomstret. De kommunale veiene kan bli våre lengste blomsterbed
* Få et mangfold av blomstrende tresorter i våre byer og tettsteder og legge til rette for at det biologiske mangfoldet opprettholdes«IndreRingen»


For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har like muligheter til å ta kommunen og tjenestene i bruk, og derfor ønsker vi et bedret kollektivtilbud i Indre Østfold kommune.
Kollektivtransport er fylkeskommunens ansvar, og ikke noe Indre Østfold Arbeiderparti kan love i et program. Men vi kan fortelle hva vi ønsker oSs, og hva vi vil jobbe for:
Vi ønsker å se på mulighetene for å etablere et småbussrutetilbud som dekker hele kommunen. I Nedre Glomma-regionen har de «Glommaringen». Her i Indre Østfold vil vi ha «IndreRingen».

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Klima & miljø?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!