Klima & miljø

Klima & miljø

Indre Østfold er en viktig jordbruks- og matkommune med mange klimasmarte bønder, og næringslivet vårt er i liten grad avhengig av fossil energi. Det styrker oss i klimaarbeidet, men vi kan alltid bli bedre.

Indre Østfold kommune skal være en kommune som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap.Vi vil at det skal være enkelt for alle innbyggerne i kommunen å velge bærekraftig og miljøvennlig. Vi vil lage en konkret og forpliktende plan for hvordan vi skal kutte utslipp og gjennomføre miljøtiltak i vår kommune.

* Indre Østfold kommune skal behandle klimabudsjett og et klimaregnskap hvert år
* Opprette flere ladepunkter for el-biler
* Sørge for at alle innbyggere har lett tilgang på kildesortering, samtidig som vi sørger for nok søppeldunker med panteringer både i sentrum og på turstier
* Ved utlysning av anbud på nye byggeprosjekter skal miljø vektlegges
* Videreføre og styrke samarbeidet for et klimasmart landbruk
* Utsette kantslåtten på kommunale veier til plantene er avblomstret. De kommunale veiene kan bli våre lengste blomsterbed
* Få et mangfold av blomstrende tresorter i våre byer og tettsteder og legge til rette for at det biologiske mangfoldet opprettholdes«IndreRingen»


For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har like muligheter til å ta kommunen og tjenestene i bruk, og derfor ønsker vi et bedret kollektivtilbud i Indre Østfold kommune.
Kollektivtransport er fylkeskommunens ansvar, og ikke noe Indre Østfold Arbeiderparti kan love i et program. Men vi kan fortelle hva vi ønsker oSs, og hva vi vil jobbe for:
Vi ønsker å se på mulighetene for å etablere et småbussrutetilbud som dekker hele kommunen. I Nedre Glomma-regionen har de «Glommaringen». Her i Indre Østfold vil vi ha «IndreRingen».

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Klima & miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker