Hovedsaker

Hovedsaker

Kjære Indre Østfolding

Valg er et spørsmål om retning, og det første valget i en ny kommune er særlig viktig. For første gang finner vi sammen som et nytt fellesskap, og for første gang sier vi noe om hvilke verdier som skal gjelde for vår nye kommune.

Det finnes ingen bedre investering vi kan gjøre enn å forebygge problemer før de oppstår. Derfor satser Indre Østfold Arbeiderparti tungt på folkehelsa. Flere friske folk er bra både for den enkelte og for samfunnsøkonomien. I tillegg må vi ha inntekter, arbeidsplasser, og rom for vekst og utvikling. Flere arbeidsplasser og et godt næringsliv gir mer til felleskassa og mer tid til familie og fritid for den enkelte. For å lykkes med dette må Indre Østfold være en attraktiv kommune som det er lett å etablere seg og drive næring i. Miljø- og klimautfordringene truer livsgrunnlaget vårt. Vi må sørge for at vi planlegger og prioriterer slik at det er lett å leve miljø- og klimavennlig i Indre Østfold. I denne saken har ungdommen vist vei og vi må alle gjøre vårt for å håndtere de utfordringene vi står overfor. For vår egen og for fremtidige generasjoners skyld.

En god oppvekst legger grunnlaget for et godt liv. Dagens unge er framtidas snekkere, lærere, sykepleiere, bussjåfører, gründere og forskere. Som ordfører vil jeg jobbe for at Indre Østfold blir landets beste kommune å bo og vokse opp i. En kommune for framtida.

I den sammenslåtte kommunen vil avstanden mellom folk og folkevalgte være større enn vi er vant til. Derfor er det viktig for meg å være en tilstedeværende og samlende ordfører. Hvis dere gir meg lagledertrøya skal jeg gjøre alt i min makt for å samle laget, bygge laget, skape entusiasme og stolthet for VÅRT Indre Østfold. Og som et lag skal vi sammen score målene og skape kommunen hvor både vi som bor her, og de som kommer etter oss, vil kunne leve gode liv.

Godt valg!

Kathrine Hestø Hansen
OrdførerkandidatIndre Østfold – kommunen hvor vi vil leve gode liv


Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Sammen skal vi skape vårt nye fellesskap; Indre Østfold kommune.

Kommunen vår skal vokse seg bedre, ikke bare større. Derfor må utviklingen være helhetlig og langsiktig. Fordi våre planer for Indre Østfold er langsiktige kan vi føre en ambisiøs politikk samtidig som vi sikrer en sterk og raus kommune med trygg økonomistyring og gode tjenester til innbyggerne.

For Arbeiderpartiet står indre østfoldingen i sentrum. Vi vil jobbe for gode levekår for alle, klima- og miljøløsninger, arbeids- og næringsutvikling og jordvern. Barn, unge og oppvekst skal tillegges avgjørende vekt ved utbygging av kommunen.

Samfunnet vi ønsker oss er noe annet enn et supermarked og fellesskapet vårt skal ikke først og fremst være «lønnsomt». Vi er ikke imot private leverandører av tjenester. Men vi er imot å bruke det offentliges penger på profitt i velferd og omsorg og vil at fellesskapets midler alltid skal være underlagt demokratisk styring.

Indre Østfold Arbeiderparti er samarbeidspartiet som søker allianser med folkebevegelser, lag, foreninger og andre politiske partier som deler våre mål for samfunnet. Som styringsparti vil vi søke bredt samarbeid for å sikre et mangfoldig og inkluderende lokaldemokrati.


Indre Østfold Arbeiderparti - vårt verdigrunnlag


Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der mennesker er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.Våre satsningsområder


Folkehelse

Hver og en av oss skal ha muligheten til å leve gode liv. Å satse på folkehelse er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Det betyr helse og trivsel for den enkelte, men også økt verdiskaping, økt bidrag i arbeidsliv og frivillighet, og lavere velferdsutgifter.


Klima og miljø

Å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. Dette får konsekvenser også for den lokale politikken. Indre Østfold skal ta sin del av arbeidet med å kutte klimagassutslippene. Vi skal vite hvor mye vi skal kutte, hva vi skal kutte og hvordan vi skal kutte. Vi kan ikke gjøre alt, men sammen kan vi få til mye!


Våre hovedsaker

Mette barn lærer bedre!
Innføre skolemat på alle barneskoler i kommunen

Det skal lukte middag!
Sikre at god og næringsrik mat lages på institusjonene

Hele, faste stillinger!
Starte et systematisk arbeid for å fjerne ufrivillig deltid, og innføre kommunal vikartjeneste

En kommune for framtida!
Indre Østfold skal bli en klima- og miljøvennlig kommune

Indre mangfold!
Vi vil ha rause og levende lokalsamfunn hvor alle er en ressurs


Løp og Spis

Fysisk aktivitet i skolen er viktig. 9 av 10 seksåringer er så aktive som helsemyndighetene anbefaler, mens kun 50 prosent av ungdommen ved 15 års-alder har den anbefalte mengde fysisk aktivitet. Noe har skjedd på veien, og vanene du tillegger deg i barneårene kan følge deg hele livet.

Arbeiderpartiet vil innføre «Løp og Spis» ved alle barneskolene i kommunen.

Løp og Spis er suksessprosjektet fra Skjønhaug skole i Trøgstad. Gjennom Løp og Spis vil elevene få 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, frukt og grønt hver dag, og minst ett skolemåltid i uka.

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Hovedsaker?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker