Helse & omsorg

Helse & omsorg

Indre Østfoldingene skal kunne leve gode liv, hele livet.

Folk i alle aldre kan få behov for pleie- og omsorgstjenester, og behovet er økende. Det vil medføre større behov for hjemmebaserte tjenester og medisinsk behandling. Uavhengig av om man bor i egen bolig eller trenger heldøgns pleie- og omsorg, skal det oppleves trygt, tilgjengelig og tilpasset. Vi vil ta i bruk ny teknologi for å frigjøre tid til møter mellom mennesker.

God og næringsrik mat har positiv effekt på overskudd, humør og appetitt. I tillegg blir folk friskere, de trives bedre og får færre komplikasjoner. Vi vil at mat som serveres i kommunens institusjoner skal lages lokalt, smake godt og ha god kvalitet.

Arbeiderpartiet er garantisten for at helse- og omsorgstjenestene i Indre Østfold kommune ikke privatiseres og kommersialiseres!HELSE


* Personer med kreft, kronisk sykdom eller familier med krevende omsorgsbehov vil få hjelp av en kommunal veileder for å sikre oppfølging og tilrettelegging
* Ansette kommunefarmasøyt for å sikre riktig legemiddelbruk
* Styrke arbeidet mot vold i familier og nære relasjoner, gjennom et bredt samarbeid mellom kommunen, krisesenteret og politietOMSORG


* Bygge boliger med betryggende tilsyn for eldre og/eller personer med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne
* Hjemmesituasjonen skal være trygg for de som bor hjemme, og man skal ha mulighet til å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og i lokalsamfunnets fellesskap
* Legge til rette for at ektepar og samboere med omsorgsbehov kan bo sammen
* Mat som serveres fra kommunen skal være i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og det skal stilles krav til smak, konsistens og utseende
* Vi vil støtte lavterskeltilbud som skaper glede og samvær
* Demensomsorgen skal i større grad inneholder kultur, opplevelser, tilrettelagt fysisk aktivitet og gode sosiale miljøHelsehuset


Et lokalt og virksomt helsehus gir både trygghet til innbyggerne og flere arbeidsplasser. Indre Østfold Arbeiderparti vil styrke og videreutvikle tjenestene ved Helsehuset.

* Vi vil ha flere helsetjenester lokalt
* Prioritere Rehabiliteringsprosjektet, slik at tjenesten kan videreføres

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Helse & omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker