Arbeid og utdanning

Arbeid og utdanning

Arbeid til alle er selve bærebjelken i samfunnet. For at flere skal ha en jobb å gå til kreves det en særlig innsats på utdanningsområdet. Vi vil derfor legge til rette for at enda flere indre østfoldinger kan ta utdanning, etterutdanning og videreutdanning, og vi vil åpne opp slik at flere kommer inn i arbeidslivet.

Kommunen har et stort ansvar for egne ansatte. For Arbeiderpartiet er det særdeles viktig å ta godt vare på arbeidstakerne og deres kompetanse – arbeidstakerne er kommunens viktigste kapital. Skiensmodellen* skal ligge til grunn ved kommunale anbud og kjøp av varer og tjenester. Vi vil at all uønsket deltid fjernes og opprette en kommunal vikartjeneste.


ARBEID


* Skape et inkluderende arbeidsliv hvor også de med restarbeidsevne, seniorer, innvandrere og de med hull i CV får jobb
* Opprette en kommunal vikartjeneste med hele stillinger for å redusere bruken av vikarbyrå
* Kartlegge alt deltidsarbeid og utarbeide en plan for hvordan uønsket deltid kan fjernes
* Utvikle samarbeidet med lokalt næringsliv for å få flere unge, som står i fare for å falle utenfor, med i arbeidslivet


UTDANNING


* Vi skal ha et høgskoletilbud i vår region
* Det skal være minst 90 lærlinger i kommunen. Kommunen skal også ta inn lærekandidater


Skiensmodellen


Skiensmodellen er en plan mot sosial dumping i byggebransjen. Hensikten er å sørge for gode arbeidsforhold i anbudsbedrifter og å sile ut useriøse aktører. Det kreves blant annet at alt arbeid skal utføres av fast ansatte, at ingen entreprenørkjeder er lengre enn to ledd, at over halvparten av de involverte i prosjektet har fagbrev og at bedriftene må ha lærlinger.

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Arbeid og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker