Kommunestyrekandidat

Vibeke Aars-Nicolaysen

ALDER: 77 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Pensjonst etter et yrkesliv innen regnskap
og finans -

POLITISK ERFARING: Deltatt aktivt i Askim kommunestyre som
vara, og hatt flere roller i tidligere Askim AP. -

MINE HJERTESAKER: Skole og utdanning,frivillig arbeid,
bedre vilkår for eldre og uføre, universell utforming i samfunnet