Kommunestyrekandidat

Tore Staås

Tore Staås

ALDER: 69 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: 30 år som montør m.m i Telenor. 10 år som
badevakt m.m. på Østfoldbadet.Ufør fra jeg var 60. -

POLITISK ERFARING: Medlem av Arbeiderpartiet fra 1990 tallet.
Vara til bystyret og planutvalg 2005 (ca.). 30 år erfaring fra
mange verv i Revmatiker foreningen på alle plan -

MINE HJERTESAKER: Helsesaker.Rehabilitering , helse,
eldreomsorg.