Kommunestyrekandidat

Tor Idland

Tor Idland

ALDER: 72 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Forfatter,tidligere redaktør og journalist.
Har arbeidet i pressen i over 40 år, både i Østfold-Posten i
Askim (16 år) og Østlandets Blad i Ski (27 år). -

POLITISK ERFARING: I ungdommen medlem av Askim AUL
(AUF).Har arbeidet over 50 år som frivillig innen idrett og annen
kultur, blant annet vært leder av Askim historielag i 23 år. Jeg
har skrevet flere lokalhistoriske bøker.Dessuten har jeg stått
bak flere ulike historisk/kulturelle arrangement i Askim. -

MINE HJERTESAKER: Idrett og annen kultur, men også de siste
årene eldreomsorg. Innenfor disse områdene har Indre Østfold
kommune en stor utfordring, ikke minst når de store
etterkrigskullene trer fram.Utbygging av aldershjem og
sykehjemsplasser i kommunen vår må ha en høy prioritet.