Kommunestyrekandidat

Kåre Sundbrei

Kåre Sundbrei

ALDER: 72 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Jobbet i administrasjonen i Finanstilsynet
de siste 27 år før pensjon. -

POLITISK ERFARING: Medlem i Arbeiderpartiet siden 1987. Vært
i styre og medlem i kommunestyre/bystyre i flere perioder. -

MINE HJERTESAKER: Kompetanseløft for helse og
omsorgstjenesten. Sterk offentlig skole. Med god opplæring til
alle barn. Legge til rette for livsglede og aktivitet for eldre.
Jeg er også opptatt av samferdsel.