Kommunestyrekandidat

Rita Tangnes

Rita Tangnes

ALDER: 55 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: IKT konsulent Indre Østfold kommune,
jobbet 9 år på boligkontoret i Askim kommune og har jobbet
sammenhengende 28 år innenfor ulike felt i kommunen -

POLITISK ERFARING: 2 perioder i bystyret i Askim -

MINE HJERTESAKER: Frivillighet, boligpolitikk, heltidsstillinger