Kommunestyrekandidat

Geir Bjørkli

Geir Bjørkli

ALDER: 68 - BOSTED: Skjønhaug -

ARBEIDSERFARING: Kriminalomsorgen: Utdannet
møbelsnekker,fengselsbetjent-fengselsleder Indre Østfold
fengsel- forbundsleder i NFF -

POLITISK ERFARING: Leder i Nesodden Ap, leder i Trøgstad Ap
(to perioder), styremedlem i Trøgstad Ap, vara til
kommunestyret i Trøgstad, leder av Kontrollutvalget i Trøgstad
(kun ett år) -

MINE HJERTESAKER: Frivillig arbeid. Jeg er leder av Skjønhaug
Velforening og aktiv i Lions Club Trøgstad. Engasjert i justis-/
kriminalpolitikk. Forsterke og forbedre lokalmiljøene og utvikle
tettstedene. Samferdsel lokalt - forbedre kollektivtransport i
hele kommunen. Solidaritetsarbeid med de som har lite.
Fordelingspolitikk