Kommunestyrekandidat

Aksel Reeno Simenstad

Aksel Reeno Simenstad

ALDER: 65 - BOSTED: Tomter -

ARBEIDSERFARING: Utdanning som Murmester og
Takstøkonom – erfaring med ledelse og prosjektstyring -
jobbet siste 15 år som Byggteknisk konsulent innen forsikring –
nylig førtidspensjonert -

POLITISK ERFARING: 12 år i Hobøl kommunestyre som fast rep.
som bl.a. leder av Hovedutvalg omsorg og oppvekst samt leder
av kontrollutvalget og andre råd/utvalg -

MINE HJERTESAKER: Naturvern /gjenbruk / utvikling av
lokalsamfunn-nærsamfunn m/bibliotek og innbyggertorg /
eldreomsorg / frivillighet / fattigdom / kultur / likeverd /skole
og utdanning / utenriks politikk og samfunnsutvikling i sin
helhet