Kommunestyrekandidat

Kari Ørnø

Kari Ørnø

ALDER: 77 - BOSTED: Spydeberg -

ARBEIDSERFARING: Pensjonist etter å ha arbeidet 16 år i bank,
og 29 år innen e-verk. -

POLITISK ERFARING: Jeg har sittet flere perioder i
kommunestyret i Spydeberg, vært i formannskapet, samt en
periode som utvalgsleder.Nå er jeg medlem av Eldrerådet i
Indre Østfold, og er aktiv gjennom flere foreninger og grupper. -

MINE HJERTESAKER: Eldre og eldres hverdag, både når det
gjelder det praktiske og det sosiale. Er også opptatt at vi i
sentrum av tettstedene og byene våre tar vare på byggestil og
arkitektur som passer inn med det omkringliggende.