Kommunestyrekandidat

Odd Magne Bekkelund

Odd Magne Bekkelund

ALDER: 51 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Utdannet sykepleier. Jobbet hos Sunnaas
sykehus i 8 år. Er i gang med en Master innen kliniske
spesialiteter. Skiftet over til hjemmesykepleien i august 2022
for å lære mer om kommunal sektor innen helseområdet, samt
lære mer innen området jeg tar Mastergrad i. -

POLITISK ERFARING: Vært medlem i AP siden 2007. -

MINE HJERTESAKER: God eldreomsorg og et godt og forsvarlig
tjenestetilbud for den enkelte tjenestemottaker. Med rett
bemanning i forhold til arbeidsmengde, med rett
fagkompetanse på rett sted. Økt satsing på faglig
kompetanseutvikling og videreutdanning blant kommunens
helsepersonell.Dette er en sunn, god og langsiktig investering.
Lønn må stå i samsvar med fagkompetanse.