Kommunestyrekandidat

Håkon Rambek

Håkon Rambek

ALDER: 67 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: IT-Konsulent og programmerer innen ERP-
systemer, med spesiell vekt på budsjett og økonomisk

rapportering. -

POLITISK ERFARING: Jeg ble trigget til politisk aktivitet i min
ungdom, med vekt på EU-medlemskap, naturvern og
Vietnamkrigen.Har fortsatt å være interessert i politikk og
statsvitenskap som voksen, men forholdsvis ny i
partipolitikken. -

MINE HJERTESAKER: Fordelingspolitikk og
fattigdomsbekjempelse med vekt på levekårsutfordringer for
barn og unge.Gode rammevilkår for frivillig arbeid, både innen
idrett og kultur, er en nøkkel for å bøte på levekårsutfordringer,
men at generell økonomisk utjamning er nøkkelen for en varig
forbedring.