Kommunestyrekandidat

Hilde Mikaelsen

Hilde Mikaelsen

ALDER: 62 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Utdannet interiørarkitekt fra København.
Jobbet 25 år med utforming av offentlige miljøer og konsepter
til detaljhandelen. -

POLITISK ERFARING: Medlem siden 2015.Har vært i styret i
tidligere Askim AP og nå Avd. Askim. Første vararepresentant i
planutvalget gjennom to perioder. -

MINE HJERTESAKER: Er spesielt engasjert i temaene By- og
tettstedsutvikling,forebygging og rehabilitering innen
folkehelse, hele og faste stillinger for ansatte og en rettferdig
fordelingspolitikk.