Kommunestyrekandidat

Tor Melvold

Tor Melvold

Alder: 75 år - Bosted: Trøgstad - Arbeidserfaring: Utdannet som teknisk befal i Luftforsvaret. Tjenestegjort som yrkesoffiser på mange nivåer i forsvaret. Pensjonist fra 2007. -

Politisk erfaring: Leder i Trøgstad Ap og nestleder i IØAP. Folkevalgt i Trøgstad kommunestyre i 20 år både som ordfører varaordfører. -

Mine hjertesaker: Oppvekstmiljø for barn og unge, frivillighet og seniorpolitikk.