Kommunestyrekandidat

Marija Tomac Marinovic

Marija Tomac Marinovic

ALDER: 55 - BOSTED: Tomter -

ARBEIDSERFARING: Informasjonsfaglig arbeid/sosialt arbeid
med nyankomne flyktninger. Kursvirksomhet innen integrering
og flerkulturelle tema. Selvstendig næringsdrivende i
reiselivsbransjen. -

POLITISK ERFARING: Medlem i Arbeiderpartiet siden 2006.
Folkevalgt i Ås kommunestyre og Akershus fylkesting i hhv
2007 og 2011. Fast medlem i utvalg i kommune og Fylkesting. -

MINE HJERTESAKER: Opptatt av å ha trygge, grønne og
trivelige bomiljøer i hele kommunen. Ønsker gode og
likeverdige tilbud på tjenester til innbyggerne i tettstedene,
med sosiale møteplasser på tvers av alder og bakgrunn. Opptatt
av å ha en skole med tverrfaglig kompetanse for barn og unges
psykisk og fysisk helse.