Kommunestyrekandidat

Marie Synøve Pettersen Nordby

Marie Synøve Pettersen Nordby

ALDER: 23 - BOSTED: Tomter -

ARBEIDSERFARING: Sykepleierstudent,ferdig utdannet
sykepleier i mai 2023. Jobber på Follo Legevakt og hjerte- og
lungemedisinsk sengepost på sykehuset. -

POLITISK ERFARING: Ungdomskandidaten til Arbeiderpartiet og
AUF i kommende periode. Vært medlem av AUF siden 2015.
Vært lokallagsleder for Indre Østfold AUF, sittet i fylkesstyret for
AUF i Østfold, 1.vara i kommunestyret perioden 2019-2023 -

MINE HJERTESAKER: Som snart utdannet sykepleier er jeg
svært opptatt av helsen til innbyggerne i kommunen.
Helsestasjonen, psykisk helse hos barn og ungdom,
Fastlegeordningen og eldreomsorgen i kommunen er saker jeg
vil løfte og sette et ekstra fokus på i årene fremover.