Kommunestyrekandidat

Pål Rypdal

Pål Rypdal

Alder: 59 år - Bosted: Knapstad - Arbeidserfaring: Jeg har jobbet i skatteetaten hele mitt voksne liv, mange år som leder, siste 2 år som seniorrådgiver. - Politisk erfaring: Har ingen politisk erfaring, men veldig lang fartstid i arbeidslivet (42 år), som ansatt, tillitsvalgt og leder. - Mine hjertesaker: Rettferdighet. At funksjonshemmede og pårørende skal ha trygge og forutsigbare rammer, samt tilbud om økonomisk hjelp og veiledning. Barn og ungdoms rett til å vokse opp med gode barnehager og skoler. I bygg som har trygge læringsmiljøer. Gode rammevilkår for frivillighet og lokal stedsutvikling.