Medlemsansvarlig

Else Berit Baccouche

Else Berit Baccouche

ALDER: 57 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Jobber nå som leder for enheten Samfunn
og samskaping i Bydel Frogner i Oslo kommune. -

POLITISK ERFARING: Ble medlem av Arbeiderpartiet i 2018,
men har alltid vært bevisst på hvor jeg står politisk. Jeg er leder
for Askim Avd, samt medlemsansvarlig i IØAP. Jeg har også hatt
en periode som medlem av klima og miljøutvalget i Østfold Ap. -

MINE HJERTESAKER: Rettferdighet, likhet og solidaritet er noe
som sitter i ryggraden. Jeg har i mange år brent for et
systematisk folkehelsearbeid og utvikling av gode,
inkluderende lokalsamfunn med like muligheter for alle til å leve
gode liv med god helse. Vi har også bare en klode og allerede
nå merkes konsekvensene av vårt levesett på klima, miljø og
natur.