Kasserer

Ronny Aukrust

21.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Ronny Aukrust

Hvem er du?

Jeg er 47 år gammel og bor i Askim. Jeg er utdannet regnskapsfører, og jobber som softwarekonsulent med programvare innen lønn i Visma siden 2012. Jeg har de 10 årene før det hatt tilsvarende stilling med programvare innen regnskap for regnskapsbyråer, og har også jobbet ca. 5 år med regnskapsføring.

Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 2017, og har hatt forskjellige verv i styret for både Indre Østfold AP, og lokallaget Indre Østfold AP avdeling Askim. Jeg er også listekandidat for Østfold AP i fylkestingsvalget 2023.  

Hva er ditt beste politiske minne?

Da det ble besluttet at Østfold skulle gjenoppstå som eget fylke

Hjertesaker

Som flerårig FAU-leder ved både barne-,ungdomsskole og barnehage er jeg opptatt av barns oppvekst og vilkår.Barn og ungdom skal ha like muligheter og tilbud, og en god oppvekst. Jeg er også veldig opptatt av samferdselstilbud, utvikling av by og tettsteder, og at Indre Østfold har et godt innhold og tilbud for alle våre innbyggere.

Om Ronny

  • Økonomiansvarlig i Indre Østfold Arbeiderparti siden 2020.

  • Styremedlem i Indre Østfold Arbeiderparti avd. Askim i perioden 2019 - 2021.

  • Jeg er 10. kandidat på kommunepartilisten til Indre Østfold Arbeiderparti foran valget i 2023.

  • Jeg er gift og har fire barn.

  • Hobbyene mine er frisbeegolf, langrenn, alpint og friluftsliv.