Representant

Bjørn Petter Mørk

Bjørn Petter Mørk

ALDER: 71 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: Selvstendig næringsdrivende i
reklamesektoren og tidligere gårdbruker i Spydeberg -

POLITISK ERFARING: 2 perioder i kommunestyret for
Arbeiderpartiet
-
MINE HJERTESAKER: Jeg vil fortsette mitt arbeid for en
innbyggervennlig by- og tettstedsutvikling, samt miljø- og
naturvern