Representant

Are Høidal

Are Høidal

ALDER: 63 - BOSTED: Mysen -

ARBEIDSERFARING: Utdannet jurist.Har jobbet i
kriminalomsorgen siden 1987, bl.a. 11 år som direktør i Oslo
fengsel og 14 år som fengselsleder i Halden fengsel. Er nå
seniorrådgiver for Kriminalomsorgen Region Øst. -

POLITISK ERFARING: Var medlem av kommunestyret i Eidsberg
kommune i 2 perioder på 90-tallet for Arbeiderpartiet.Har nå en
periode i kommunestyret i Indre Østfold kommune. Er også
medlem av Samfunnsutvalget. -

MINE HJERTESAKER: Er opptatt av stedsutvikling og lage
trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.Brenner for
forebyggende arbeid og frivillighet. Kultur- og idrettstilbud,
natur og friluftsliv er viktige for trivselen i en kommune. En god
alderdom for de som har bygget landet er en selvfølgelighet.