Representant

Grete Hansen

Grete Hansen

Alder: 58 år - Bosted: Knapstad -
Arbeidserfaring: Jobbet som leder i mange år og er i dag avdelingssjef i en stor renholdsbedrift. Har ansvaret for en stor avdeling med en stor omsetning. -
Politisk erfaring: Har vært i kommunestyret siden 2015 i gamle Hobøl kommune, medlem i fellesnemda ved kommunesammenslåing og kommunestyret i Indre Østfold kommune. Her også medlem i plan og Bygningsutvalget. I tillegg til inkludering og integrering utvalget. Har også hatt verv styret som nestleder i Hobøl AP, og som kvinnekontakt og økonomi ansvarlig i Indre Østfold Arbeiderparti -

Mine hjertesaker: At kommunen vår skal være et trygt og godt sted å bo og vokse opp i. Opptatt av at vi må ta de riktige valg i forhold miljø og bærekraft. Inkludering og hindre radikalisering og utenforskap. Skape gode arbeidsliv og arbeidsplasser i kommunen vår. Folkehelse og en god alderdom