Representant

Camilla Aas

14.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti
Leder av samfunnsutvalget i Indre Østfold kommune.

Camilla Aas

Hva er ditt beste politiske minne?

I 2020 fremmet Arbeiderpartiet et forslag i Indre Østfold om et spennende frafallsprosjekt, etter inspirasjon fra Vikersundprosjektet i Buskerud. Det var som et kinderegg av et vedtak hvor vi vedtok at vi skal ta i bruk våre lokale innenlands fort for å lage kompetansesenter for radikalisering og rasisme. Men det beste er at de som skal være med å bygge opp dette er våre elever. Ved å inngå et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og NAV skaper vi muligheten for at flere ungdommer gjennomfører utdanningen sin ved å tilby fagutdanning. Ungdommen vil tjene penger og få gjennomført utdanningsløpet sitt ved å rehabilitere fortene. En vinn-vinn sak, som vi er startgropa av i Indre Østfold. Et skikkelig kroneksempel på at man skal tørre å ha visjoner og se lokale muligheter. 

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Fellesskap står sterkt i Arbeiderpartiet. Et viktig premiss for fellesskap er forutsetningen om likhet. Det handler om å utjevne forskjellene mellom folk slik at flere får muligheten til å mestre hverdagen sin. 

For å få alle med må vi bygge ned barrierene for deltakelse. Da snakker vi om likestilling, universell utforming og tilgjengelighet. Dette er ikke  én sak - men et viktig verdivalg som sier noe om vår holdning til hverandre og til fellesskapet. Her står Arbeiderpartiet stødig. 

Om Camilla
Camilla har flere verv i Indre Østfold Arbeiderparti og i Østfold Arbeiderparti. Hun jobber som NAV veileder på videregående skole. På fritida har hun interesser innen friluftsliv, idrett og kultur. 

  • Camille er folkevalgt i Indre Østfold kommune. 

  • Hun leder samfunnsutvalget i Indre Østfold kommune. 

  • Hun er styremedlem i Østfold Arbeiderparti. 

  • Camilla er organisert i Fagforbundet

Camilla Aas