Nestleder

Arne Fossum

Arne Fossum

ALDER: 70 - BOSTED: Askim -

ARBEIDSERFARING: HR-direktør, driftsdirektør og
konserndirektør, mm innen forsikring,finans og regnskap og
økonomi -

POLITISK ERFARING: Tidligere leder i Askim AP, vara og medlem
av Askim bystyre, sekretær i Indre Østfold AP, styremedlem i
Askimavdelingen av IØAP -

MINE HJERTESAKER: Vi må få flere arbeidsplasser med
læreplasser til vårt område, gode muligheter innen idrett og
kultur for ungdommen, og at vi har solide helse og
omsorgstjenester