Viktig informasjon om Sametingsvalget 2021

For å kunne stemme ved sametingsvalget i 2021 må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Registrerer du deg innen 30. juni i år, er du også med på å påvirke hvor mange representanter de forskjellige valgkretsene får i neste sametingsperiode, 2021-2025.

Du kan registrere deg dersom du oppfatter deg selv som same, og enten:

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet.

Du kan lese mer og melde deg inn i manntallet her.

Med vennlig hilsen
Arbeiderpartiet

Sametingsvalget