Medlemskontingent 2020

Hovedkravet for kontingent for 2020 sendes ut i løpet av februar. Grunnen er at det ved årsskiftet tas i bruk ca. én million nye adresser i landet og at vi må samkjøre våre adresselister i medlemssystemet med Postens adresselister før kravet sendes ut. Denne prosessen tar litt tid, men vi er i gang. 

Hovedkravet vil bli sendt på SMS til alle medlemmer med registrert mobilnummer. I tillegg sendes det som brev via Posten til alle medlemmer over 70 år samt til alle som ikke har registrert mobilnummer eller fødselsår. For de som får melding på SMS vil det bli mulighet til å betale kontingenten via bank eller VIPPS.

Hovedkravet i år vil ha forfall 15. mars 2020. Det betyr at vi forlenger medlemskapet på alle som har betalt kontingent for 2019 fra 31.01.2020 til 15.03.2020. Feltet «betalt til» i medlemssystemet vil bli oppdatert i henhold til dette. Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til fylkespartikontorene eller medlemsavdelinga.