Likestillingskampen, også en lokal kamp

8.mars 2019 er det fortsatt mange likestillingskamper som skal kjempes. En av disse er retten til hele og faste stillinger.
Arbeiderpartiet og Fagforbundet går derfor sammen om et heltidsløft foran lokalvalget til høsten.

I dag jobber bare én av tre ansatte i helse- og omsorg i norske kommuner heltid. Det er alt for få. Mange ansatte har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter, for å få en stor nok stillingsbrøk til at livet går opp. Mange deltidsstillinger gir i tillegg mindre stabilitet for beboere som mottar tjenestene.

Tenk deg at du er utdannet helsefagarbeider, men det eneste du blir tilbudt er en 20 % stilling. De resterende 80 % du trenger for å få endene til å møtes må du «shoppe vakter». Du kan ikke bli med på dugnad, ikke reise bort i helgen med barna, ikke planlegge noe. Du er på konstant jakt etter vakter. Og du tør ikke si nei, for kanskje blir du ikke spurt neste gang.

Tenk deg at du attpåtil lever i et forhold du ønsker å bryte ut av. Du vil ikke få boliglån med 20 % stilling, og har ikke sjans til å spare opp egenkapital.

Det er kvinner som jobber mest deltid. Det er ofte disse kvinnene som ikke bare tjener minst, de har også de tyngste jobbene. Å jobbe for flere heltidsstillinger handler derfor ikke bare om trygghet og bedre kvalitet på tjenestene, men også om et mer likestilt og rettferdig samfunn.

Lokalt kan vi ta tak i heltidskulturen. Det er mye å spare for kommunen. Vi får bedre kvalitet i tjenestene, mindre vikarbruk, lavere sykefravær, lavere utgifter på sosialhjelpsbudsjettet, mindre administrasjon av ringevikarer og færre avvik.

Og ikke minst gir vi mange kvinner en lønn å leve av og en trygghet over sitt eget liv. Derfor er retten til hele, faste stillinger en av likestillingskampene Fagforbundet og Arbeiderpartiet lokalt og nasjonalt vil samarbeide om i tiden framover. Også i Indre Østfold.

Jelena Poljak Ljesnjanin
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Smaalenene

Anne-Jorunn Nilsen
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Indre

Grete Johanne Hansen
5.kandidat, Indre Østfold Arbeiderparti

Grete Hansen

Grete Johanne Hansen 5.kandidat, Indre Østfold Arbeiderparti

Publisert som leserinnlegg i Smaalenene Avis 7. mars 2019