Leserinnlegg: Vi lar oss ikke lure

Jeg trodde ikke mine egne ører når jeg hørte hva Per Willy Amundsen fra FRP sa i TV 2 her om dagen. Nemlig hans forslag om å kutte barnetrygden etter tredje barn for å ikke «belønne innvandrerforeldre som får fire, fem eller seks barn».

Vi er jo blitt vant med en viss president kommer med helt utrolige utsagn…men en norsk politiker som kommer med slike utspill. Det trodde jeg ikke var mulig.

Det fødes for få barn her landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres sa statsministeren Erna Solberg i sin nyttårstale. Hun ber nordmenn lage flere barn.

Nå forstår jeg hva hun mente med nordmenn. Det er de etniske norske hun mente. Ikke de med norsk statsborgerskap.

Så sitter de politikerne, som nå er opptatt av å danne ny regjering, helt stille i båten

Men vi lar oss ikke lure…dette er rasisme.  Og det liker jeg slett ikke.

Grete Hansen

5. kandidat Indre Østfold Arbeiderparti

Grete Hansen

Grete Hansen, listekandidat Indre Østfold Arbeiderparti