Leserinnlegg: Mindre penger = kutt

Høyres ordførerkandidat Olav Breivik og stortingsrepresentant Ingjerd Schou beskylder Arbeiderpartiets Kathrine Hestø Hansen for faktafeil og kreativ historiefortelling når hun hevder regjeringen har kuttet i fagforeningsfradraget.

Om ikke man vil kalle det for kutt. Hva vil Schou og Breivik da kalle at regjeringen har frosset fagforeningsfradraget på 2013-nivå og at fradraget faller i verdi år etter år? Frysingen av fradraget står for øvrig i grell kontrast til arbeidsgivernes faste prosentvise fradrag for kontingent, som følger lønnsutviklingen.

Å gjøre det dyrere å være fagorganisert svekker det organiserte arbeidslivet. Ny forskning viser at økning av fagforeningsfradraget ikke bare bidrar til å øke andelen fagorganiserte, men derigjennom også til å øke produktiviteten i bedriftene. Allikevel unnlater regjeringen å følge opp Stortingets krav om å styrke det organiserte arbeidslivet. I stedet har regjeringen gjentatt sitt budskap om å «anerkjenne at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Dette er et farlig budskap i en tid da sosial dumping og press på arbeidstakernes rettigheter brer om seg.

Petter Trønnes

Listekandidat Petter Trønnes

Leserinnlegg fra Smaalenene Avis 9. mars 2019