Leserinnlegg: Distriktspolitikk for sentralisering

Ordførerkandidat Olav Breivik og stortingsrepresentant Ingjerd Schou slår fast at Høyres distriktspolitikk virker. Vi kunne ikke vært mer enig. All politikk virker. Spørsmålet er hva man ønsker å oppnå med politikken man fører. Vår påstand er at Høyres distriktspolitikk ikke virker til det beste for Indre Østfold.

Høyre og regjeringspartienes politikk sentraliserer, privatiserer og kutter i kommuneøkonomien. Høyres resept er å gi reelt mindre til kommunene, åpne for privatisering av viktige felles velferdstjenester og sentralisere offentlige tjenester. Samtidig kutter Høyre i skatten til Norges allerede mest velstående hvilket fører til at fellesskapets ressurser svekkes.

For vanlige folk i Indre Østfold så kutter Høyre i pendlerfradrag, kutter i bostøtte til de med minst fra før, senker fradrag for fagforeningskontingent, øker sukkeravgift så arbeidsplassene i Østfold svekkes, legger på flyavgifter så Østfold mistet Rygge med om lag 1000 arbeidsplasser, vil fjerne tilbudet på Mysen Trafikkstasjon, forsøkte å fjerne skattekontoret i Askim, kutter i pengene til næringsutvikling i Østfold, kutter i fysioterapitilbud, kutter i sykehusene, en sentralisering av NAV står på trappene, og Østfold Politidistrikt ligger med over 5000 restanser i saker hvor de som har anmeldt står i uvisshet. -For bare kort tid siden måtte politiet beklage til publikum for lang responstid da det gikk folk midt i E-18 og oppførte seg truende.

Dette er Indre Østfold-konsekvensene av Høyres politikk, og vi er på full fart inn i et valgår. At Olav Breivik og Ingjerd Schou har behov for å sminke grisen er ikke vanskelig å forstå.

Arbeiderpartiet har andre svar på utfordringene. 

Vår distriktspolitikk bygger på en grunnmur av arbeid og velferd. Hvis folk skal bo og flytte til et sted, må viktige tjenester som barnehage, skole og helsetjenester være i nærheten. Vi vil ha levende, rause og helsefremmende lokalsamfunn. Derfor vil vi støtte kultur, frivillighet, idrett og arenaer for deltagelse og fellesskap.

Verdiskapning er grunnlaget for vår velstand og velferd. Flere arbeidsplasser og et godt næringsliv gir mer til felleskassa og mer tid til familie og fritid for den enkelte. Vi vil gi næringslivet gode kår for vekst og utvikling, og ikke minst sørge for at flere kommer inn i arbeidslivet og har ei lønn de kan leve av.

Indre Østfold kommune blir landets største jordbrukskommune. Det gir både muligheter og ansvar. Muligheter fordi vi kan være offensive, visjonære og tiltrekke oss viktige aktører og prosjekter. Ansvar fordi vi må gå foran som eksempel på hvordan norsk jordbruk skal forvaltes i dag og for framtida. En strategi for jordvern vil være en viktig del av dette.

God samferdselspolitikk er god næringspolitikk, klimapolitikk og distriktspolitikk, og regjeringen skal ha ros for å følge opp samferdselsplanene som allerede var lagt da de kom til makten. Vi vil styrke dette ytterligere ved holde trykket oppe på veiutbygging. I tillegg er en stor gruppe av arbeidstakerne i Indre Østfold pendlere. Disse må komme seg til og fra jobb på en forutsigbar og effektiv måte. Vi må derfor sørge for at kollektivtilbudene utvides og at tjenestene i hjemkommunen tilpasses slik at pendlerhverdagen blir enklere. 

Politikk koker ofte ned til økonomi, og høyresiden slår seg på brystet og hevder kommuneøkonomien er romslig. Allikevel ser vi at Hobøl ikke har råd til å vedlikeholde gatebelysningen, og at foreldrene i Askim gjør opprør fordi skolebøkene ikke er gode nok. Slikt oser det ikke romslig kommuneøkonomi av. Arbeiderpartiet sine forslag i Stortinget ville tilført Østfoldkommunene over 143 millioner kroner mer enn hva Høyre og regjeringen la på bordet for 2019. Det ville vært en reell styrking av kommuneøkonomien og gitt bedre tjenester til folk som bor i Indre Østfold, men det ønsket ikke regjeringen og Høyre å være med på.

Kathrine Hestø Hansen, Ordførerkandidat

Stein Erik Lauvås, Stortingsrepresentant

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat Arbeiderpartiet i Indre Østfold Kommune

Ordførerkandidat Kathrine Hestø Hansen

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant fra Marker Stein Erik Lauvås (Ap)