Indre Østfold - En kommune for framtida

I dag streiker ungdommer for en sak de brenner for. De fortjener at vi tar engasjementer på alvor og at vi følger opp med handling. 

Ungdommene våre har rett. Klima er viktig for alle. Og vi må vise handlekraft, nå. Vi har visst om klimaendringene lenge og verdenssamfunnet har gjort viktige vedtak om å ta tak i dette i Rio 1992, I Kyoto i 1997 og i Paris i 2015. Vi vet hva som skaper klimakrisen, og vi vet hvordan vi skal løse den. Det går bare for sakte. Da er det bra vi har utålmodige ungdommer.

Mye er allerede gjort. Derfor står det bedre til nå enn om vi ikke hadde gjort noe. Men det er ikke gjort nok. Vi driver fortsatt rovdrift på naturen, vi bruker og kaster mer enn noen gang, vi forurenser havene våre og fyller dem opp med plast. Omfanget har blitt så stort at hvis vi ikke hindrer plast fra å havne i havet, vil vi i år 2050 ha like mye plast som vi har fisk i de store verdenshavene. For å gi et bilde på hvor omfattende dette problemet er: Hvis vi i dag hadde samlet sammen all plasten i havet, kunne vi dannet et nytt kontinent på størrelse med Europa. Slik kan vi ikke fortsette.

Forandring er alltid krevende og sjeldent populært, men dette må vi få til! Sammen med ungdommen - og alle gode krefter som tar klimautfordringene på alvor. 

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Derfor er vi glade for at Fellesnemda har vedtatt at Indre Østfold kommune skal tuftes på FNs bærekraftmål. I tillegg vil Indre Østfold Arbeiderparti vil at vår klimapolitikk skal prege den nye kommunen. Her er noen smakebiter:

 🌎 Det første vi trenger er en plan. For å ha oversikt over vårt forbruk og utslipp vil vi at kommunen hvert år skal behandle et klimabudsjett og et klimaregnskap.

🌍 Videre vil vi sørge for at alle innbyggere i Indre Østfold kommune har lett tilgang på kildesortering, samtidig som vi sørger for nok søppeldunker med panteringer i hele kommunen. Både i sentrum og på turstier.

🌏 Som landets største jordbrukskommune har vi muligheten til å gå i tet og være med på å utvikle et jordbruk for framtida. Den muligheten vil vi gripe! 

Kjære alle dere unge som hever stemmen. Takk for at dere tar kampen! Vi er mange som hører dere. Som heier på dere og som støtter dere.

Noen ganger er det helt riktig å streike. Streiker har gjort verden bedre før. Streiker har utløst politisk endring og viktige seire. Det kan det gjøre igjen.


Kathrine Hestø Hansen,

Ordførerkandidat

Indre Østfold Arbeiderparti

Kathrine Hestø Hansen

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat Indre Østfold Arbeiderparti