Hobøl og vedlikehold skole

Som representant fra Arbeiderpartiet i kommunestyret og i formannskapet i Hobøl har jeg flere ganger uttrykt bekymring for vedlikeholdsetterslepet ved Knapstad barne- og ungdomskole.

En flerbrukshall er viktig både for lag, foreninger, folkehelsa og ikke minst nærmiljøet vårt på Knapstad, og det er noe vi i Arbeiderpartiet lenge har kjempet for. Derfor er jeg glad for at flerbrukshallen blir en realitet, selv om den blir dyrere enn først antatt. Men det er ikke dermed sagt at en flerbrukshall kan gå på bekostning av vedlikeholdet på skolene våre!

Basert på rapporter lagt frem for lokalpolitikerne i Hobøl var planen at første runde med vedlikehold skulle komme raskt på plass, og 3,5 millioner ble satt av til de mest prekære tiltakene. Men så kom kommunesammenslåingen litt i veien for oss.

Olav Breivik har ført de økonomiske handlingsreglene for kommunene som skal slå seg sammen i pennen. Og det er på bakgrunn av nettopp disse reglene det ble besluttet å ikke bruke de 3,5 millionene allikevel. Pengene som «strømmer» inn til kommunen skal settes på fond.

Hobøl er ute av ROBEK. Det har vi alle jobbet for og det er vi alle glade for. Men det har også kostet.
Den beste måten å spare penger på er å vedlikeholde det man allerede har. Ved å ikke prioritere vedlikehold sparer vi oss på mange måter til fant. Det er ikke klokt i lengden, og i dette tilfellet er det elevene og lærerne på Knapstad som må betale prisen.

Jeg har tidligere bedt om ny behandling av saken om vedlikehold på Knapstad barne- og ungdomsskole, men har ikke blitt hørt. Saken er heller ikke satt på dagsorden for neste ukes møter.
Men jeg gir ikke opp. Jeg vil derfor løfte saken videre med rådmann og ordfører slik at vi får en løsning på plass, og det raskt! Dette handler om læringsmiljøet til barna være og lærernes arbeidsforhold. Det må vi ta på alvor.

Takk til FAU som er så tydelig på utfordringene og som tør å løfte frem saken.


Grete Hansen Representant Hobøl kommunestyret 5.kandidat Indre Østfold Arbeiderpartiet

Grete Hansen

Grete Hansen listekandidat Indre Østfold Arbeiderparti