By- og tettstedsutvikling

Lørdag 10. august kunne vi lese et engasjert leserinnlegg fra to av Indre Østfold Høyres representanter i Smaalenenes Avis. Temaet var byutvikling.

Eksempelvis kunne man lese: «Vi trenger flere benker og sitteplasser. Gjøre det mer innbydende å oppholde seg i byene og tettstedene rett og slett. Pusse opp skilt og søppelkasser og pynte det fint med blomster.» For all del, man kan lett si seg enig i dette.


Videre: «Vi må fokusere på hvilke naturlige fortrinn kommunen har som kan gjøre at man vinner frem til tross for tøff konkurranse.» Her må man spørre: Hvilke «naturlige fortrinn» skrives det om?                    


Høyre-representantene fokuserer også på en av deres hjertesaker: «Gode parkeringsmuligheter i by og tettsteder». Høyres ordførerkandidat, Olav Breivik, tar parkering av privatbiler enda mer spesifikt: «Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. Parkering skal fortsatt være gratis», sier han på Høyres hjemmeside.


Når det gjelder Askim by, er det vel betimelig å komme med følgende bemerkning: Vi har offentlig parkering på Aarstentomta, pendleparkeringen ved jernbanestasjonen, samt parkeringen foran rådhuset og langs noen gater. Foruten disse plassene, er det ikke mange steder å parkere på kommunale arealer i byen. Nå er det i realiteten slik at disse parkeringsområdene er under omregulering med formål å fortette Askim sentrum. Ut over disse stedene er det mest næringseiendommer som tilbyr kundeparkeringer. Pendlerparkeringen vil med tiden utbygges til et stort handels- tjeneste- og boligområde med et parkeringshus for pendlere. 


Det privateide Guderudkvartalet som i dag rommer mange parkeringsplasser, skal utbygges, og så videre.  Aarstentomta skal, iht. foreløpige planer, få et parkeringshus.                                                                                                                                                    Parkeringshus er helt klart løsningen for Askims lille, kompakte sentrum. MEN: Blir det gratis å parkere her? - Neppe. Høyre er lure når det gjelder løfter om gratis parkering i, i alle fall i Askim. Slik det ser ut til å bli fremover, blir det svær få kommunale parkeringsplasser igjen.

For å klare fortetningen som kommer i sentrum av Askim, må det tenkes helt nytt.                                                  


Næringslivet i sentrum står også sentralt i denne utviklingen. Sperrer vi sentrum for all trafikk, vil det true næringsdrivernes eksistens. Gjør vi ingenting får vi andre problemer når reguleringsplanene som foreligger er realisert. Stadig tettere trafikk i Dr. Randersgate og over jernbanelinjen kan resultere i at Jernbaneverket rett og slett stenger overgangen. Dette vil også resultere i omsetningssvikt for sentrums næringsdrivende. 


Etablering av boliger og næringsbygg nord for jernbanen får slike konsekvenser. Vi må derfor finne en annen vei ut av byen for å kunne opprettholde dagens trafikk i innerste sentrum av hensyn til næringslivet. En nytenking når det gjelder trafikk-avvikling, med mulige omdirigeringer ny utfartsåre og evt. enveiskjøringer, bør snarest granskes av eksperter. Kanskje kan en ny flåte av mindre, kanskje elektriske, by- og pendlerbusser være løsningen? En ting er sikkert: Lar vi det gamle trafikkmønsteret i Askim bare skure og gå, overlater vi enda større problemer til dem som kommer etter oss. 


Derfor spør vi deg: Hvilket valg skal vi ta? Skal vi «la humla suse», eller skal vi gjøre nødvendige, men for noen, drastiske grep om trafikken i Askim sentrum?


Så, til sist: Målet for en folkevalgt skal ikke være å bli likt av flest mulig, men respektert av flest mulig. Derfor må vi rope «varsko!» når dette trengs. Når forandringene kommer og folketallet øker, skal man være i forkant. Og, kjære lesere, fremtiden kommer, også til Askim! 


Vi vil sette pris på lesernes egne tanker og idéer omkring denne problemstillingen!


PS: Del gjerne dette innlegget!


For Indre Østfold Arbeiderparti:

Hilde Mikalsen, listekandidat, IØAP og Bjørn Mørk, listekandidat, IØAP

Hilde Mikolsen og Bjørn Mørk