Arbeiderpartiet sørger for flaggmarkering i Mysen

Arbeiderparties listekandidat for Indre Østfold Kommune, Camilla Aas, fremmet i kommunesstyret i Eidsberg en interpellasjon om flagging med regnebueflagget i Mysens gater i juni. Flaggingen med regnbueflagget er for å feire kjærligheten og det å ta vare på mangfoldet. 

Arbeiderpartiet har tidligere fremmet lignende forslag i blant annet Askim og Hobøl, men har blitt nedstemt av posisjonen.

Vi håper dette kan bli en årlig tradisjon i Indre Østfold kommune.

AP's Camilla Aas sørget gjennom en interpellasjon i Eidsberg for en flaggfeiring av kjærlighet