Leserinnlegg: Arbeiderpartiet er på lag med skoleforeldre

Leserinnlegg: Smaalenene Avis 24. januar 2019

Arbeiderpartiet er skolepartiet

FAU-lederne i Askimskolen går til avisen med sin frustrasjon over manglende læremidler i Askim kommune. Arbeiderpartiet deler deres uro. Som kjent foreslo Arbeiderpartiet 3 millioner kroner til Askimskolen for blant annet å møte denne utfordringen i budsjettet for 2019, og som kjent ble vi nedstemt. 

Ordfører Hals hevder han ikke var kjent med læremiddelsituasjonen. At vi har en ordfører som ikke er kjent med så essensielle deler av Askimskolens virksomhet er i seg selv er urovekkende, men det er en annen skål. 

Dette innlegget skal handle om FAU-ledernes utfordring til de politiske partiene: Hvilke ambisjoner og hvilke konkrete tiltak vil vi sette inn for å bedre situasjonen i Askimskolen nå og i tiden som kommer.

Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle elever opplever mestring i et trygt og tilpasset læringsmiljø. Det betyr tilpasset opplæring for de som trenger det, og alternative læringsarenaer for de som trenger det. Ja, det koster å satse på barna våre – men har vi råd til å la være? 

I alle våre sammenslåingskommuner, med unntak av Spydeberg, er frafallet i videregående skole større enn i landet som helhet. For å få flere barn og unge til å fullføre skolen, har vi fokus på tidlig innsats og god oppfølging. Vi har tillit til lærernes kompetanse og erfaring, og vil sette inn flere faggrupper i skolen for å bygge sterkere lag rundt hvert enkelt barn og for å gi læreren tid til å være lærer. 

I tillegg til en skole med tid og ressurser for læring går Arbeiderpartiet til valg på gratis skolemat og mer fysisk aktivitet. At barna er mette og opplagte barn er en forutsetning for at de skal kunne ta til seg læring, og felles skolemåltid er et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet blant barna i kommunen vår.

Det er lett å se seg blind på resultatene. Avstanden mellom foreldrenes og ordførerens oppfatning av ståa i Askimskolen er et godt eksempel på det. På spørsmål om hvor skoen trykker i Askimskolen svarer ordføreren med at vi leverer bedre på nasjonale prøver enn tidligere, læremiddelsituasjonen har derimot gått under radaren. 

Arbeiderpartiet vil holde trykket oppe for at ikke læremidler i Askimskolen nok en gang nedprioriteres når et eventuelt overskudd fra årsregnskapet skal fordeles til våren. Vi vil også sørge før at askimpolitikerne er så fremoverlente at vi ser på lærebøker anno 2019, altså skjermer. På den måten kan fremtidige læreverk oppdateres digitalt i stedet for kjøp og kast av verk. 

I dagens skole er det en forventning om at kommunikasjon, lekser, prøver med mer gjøres digitalt. Ikke alle foreldre har forutsetning til å utruste ett eller flere barn med nettbrett eller datamaskin. Det vil si at ikke alle elever har like forutsetninger for læring. Det vil vi gjøre noe med. I tillegg er digital læring viktig i et miljøperspektiv. 

Arbeiderpartiet vil jobbe for at barna våre har trygge, utviklende og gode læringsmiljø. For å sikre dette er vi avhengige av foreldrenes tillit og stemmer ved valget i september.

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat           

Ronny Holen Aukrust, listekandidat 

Askim/Indre Østfold Arbeiderparti

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat Arbeiderpartiet i Indre Østfold Kommune

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat Indre Østfold Kommune

Ronny Aukrust

Ronny Aukrust, listekandidat