5 tiltak for å bedre situasjonen for lavinntektsfamilier

Indre Østfold Arbeiderparti's listekandidat, Petra Brinch, tar et oppgjør med posisjonen i Askim bystyre som før jul stemte ned 5 tiltak fra Arbeiderpartiet som vil være med å på å gi en bedre hverdag for barn som lever i lavinntektsfamilier.

Nederst på siden finner du link til artikkel som er opprinnelsen for leserinnlegget.

Petra Brinch tar et oppgjør med posisjonen i Askim bystyre som stemte ned forslag mot å begrense en høy andel av barnefattigdom som kommunen opplever

Leserinnlegg fra Petra Brinch (listekandidat Indre Østfold Arbeiderparti) i Smaalenene 15. desember 2018