Å være størst forplikter

Indre Østfold kommune vil rangeres som den største jordbrukskommunen i Norge. En slik status vil være en viktig og stor del av merkevarebyggingen vår. Men: En slik status forplikter!  

Jordbruk verden over, Norge iberegnet, står foran dramatiske utfordringer. Flora, fauna og, i siste ledd, mennesker fronter massive vanskeligheter. Fra alle deler av vår klode meldes det at insekter utryddes i et rasende tempo. I Tyskland har over 70% av insektene forsvunnet i løpet av de siste 25 år! (Aftenposten 19 oktober 2017) Insektpollinering nødvendig for 75 % av alle planter som dyrkes som menneskeføde. Indre Østfold kommune bør ta initiativet til å bli den førende kommunen i arbeidet for å redde insektene!

Enkle tiltak kan utføres av våre borgere: Alle kan bidra med å plante blomster og blomstrende trær.

På kommunalt nivå kan følgende tiltak vurderes: • Vi må se med kritiske øyne på sprøytemidler og tilegne oss den nødvendige kunnskapen om konsekvensene av bruken av disse.

• Vi bør oppmuntre alle innbyggere til å ivareta miljøet og plante blomstrende planter på privat grunn.

• La kantslåtten på alle våre kommunale veier utsettes til i september, da de aller fleste planter er avblomstret. De kommunale veiene kan bli våre lengste blomsterbed!

• Vi må satse på et større mangfold av blomstrende tresorter i våre byer og tettsteder, også frukttrær.

• Vi vil ta initiativ til et tett samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås for å komme i føringen blant landets kommuner når det gjelder kampen mot insektsdøden.

Indre Østfold arbeiderparti vil være sitt ansvar for naturen bevisst og vil fronte alle gode tiltak for å sikre vår fremtid!

Indre Østfold Arbeiderparti v/ Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat 

Trond Andreas Enger 

Bjørn Mørk (bildet)

Bjørn Mørk

Listekandidat Bjørn Mørk