100 år

Kvinner fikk stemmerett i 1913. Det var sannelig på tide. Men det skulle gå enda noen år før alle fikk stemmerett. I grunnloven sto det at de som mottok fattigstøtte ikke kunne stemme. Det var først i 1919, altså for 100 år siden, at Stortinget opphevet denne bestemmelsen. Først da ble deltakelse i demokratiet en rettighet uavhengig av sosiale og økonomiske forhold. Dette er vel verdt å markere.

Så har man brukt disse 100 åra, kanskje spesielt fra 1950-tallet, til å bygge demokratiet og den velferdsstaten vi nå nyter godt av.

For det er ingen som går til valg på at de vil avvikle velferdsstaten. Det er ingen som går til valg på at de vil øke forskjellene. Likevel skjer det, fordi politikk virker. 

Og siden dette er et leserbrev i en gryende valgkamptid, så kommer det en anbefaling. For dere som vil trygge velferdsstaten, for dere som ønsker mindre forskjeller, anbefaler jeg at dere stemmer Arbeiderpartiet.

Vi er et helhetlig styringsparti med en politikk for alle livets sider. Vi er et parti som har som ambisjon å tenke mest på de som har minst, fordi vi tror det er best, for alle.

Vår ordførerkandidat, Kathrine Hestø Hansen, kan bli en mor Godhjerta for hele Indre Østfold kommune. Det kan vi trenge. Anbefales på det varmeste.

 Trond Andreas Enger                                                                          Varaordførerkandidat IØAP

Varaordførerkandidat Trond Andreas Enger